Opolskie kroszonki

Kroszonki opolskie, kunsztownie zdobione jajka wielkanocne, stały się jednym z najbardziej rozpoznawalnych wyrobów regionalnych. Są piękne, ręcznie wytwarzane, zachowała się w nich śląska tradycja ludowa – tak istotna w czasach współczesnych, gdy coraz bardziej docenia się walory regionalne, gdy dla lokalnych środowisk małe ojczyzny mają coraz większe znaczenie.

Wydany właśnie folder przybliża wiedzę o kroszonkach opolskich. Takich publikacji popularnonaukowych – w nowoczesnej, ilustrowanej formie – było niewiele.

Wykonawcą przedsięwzięcia jest Związek Śląskich Rolników w Opolu, organizacja pożytku publicznego, działająca zgodnie ze swoją misją: „Nowoczesne rolnictwo z zachowaniem śląskiej tradycji”.

Opracowanie zostało przygotowane przy współpracy z Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu oraz Muzeum Śląska Opolskiego