Opolski strój ludowy

Głównym celem opracowania folderu jest popularyzacja wiedzy o strojach ludowych na Śląsku Opolskim. Brak bowiem dostatecznej literatury na ten temat, zwłaszcza w nowoczesnej ilustrowanej formie popularnonaukowej. Szczególnego znaczenia nabiera to wobec obserwowanej współcześnie silnej tendencji regionalizmu. Małe ojczyzny są ważne dla lokalnych środowisk. Problematyka związana z kształtowaniem zjawiska strojów ludowych w kulturze XIX- i XX-wiecznej wsi opolskiej została przedstawiona w folderze w ramach projektu "Stroje opolskie", który realizuje zadanie publiczne pt. "Kwitnące Opolskie - kreowanie pozytywnego wizerunku regionu". Wykonawcą przedsięwzięcia jest Związek Śląskich Rolników w Opolu, organizacja pożytku publicznego, działająca zgodnie ze swoją misją: "Nowoczesne rolnictwo z zachowaniem śląskiej tradycji". Opracowanie zostało przygotowane przy współpracy z Muzeum Śląska Opolskiego i Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu oraz stowarzyszeniami i osobami prywatnymi. Dzięki temu zyskuje walor autentyczności. Śląskie stroje ludowe są jednym z elementów piękna regionu opolskiego.

Klaudia Kluczniok, Izabela Jasińska