Żniwniok opolski

Głównym celem opracowania folderu jest popularyzacja wiedzy o wierzeniach, zwyczajach i obrzędach typowych dla tradycyjnych i współczesnych dożynek. Ze szczególnym wyróżnieniem specyfiki "żniwnioka" na Śląsku Opolskim. Brak bowiem dostatecznej literatury na ten temat, zwłaszcza w nowoczesnej ilustrowanej formie popularnonaukowej. Nabiera to znaczenia wobec obserwowanej współcześnie silnej tendencji regionalizmu. Małe ojczyzny są ważne dla lokalnych środowisk. Dożynkowa problematyka, uwzględniona w folderze, została zrealizowana w ramach projektu "Żniwniok opolski" jako zadanie publiczne pt. "Kwitnące Opolskie - kreowanie pozytywnego wizerunku regionu". Wykonawcą przedsięwzięcia jest Związek Śląskich Rolników w Opolu, organizacja pożytku publicznego, działająca zgodnie ze swoją misją: "Nowoczesne rolnictwo z zachowaniem śląskiej tradycji".

Klaudia Kluczniok