Władze

 

Skład zarządu od dnia 13 maja 2019r.

Przewodniczący: Bernard Dembczak   
Wiceprzewodniczący: Diana Gach  
Wiceprzewodniczący: Jan Morawiec  
skarbnik: Marek Froelich   
sekretarz: Tomasz Nosol  
     
     
     
     
     
   

 

     

 

Komisja Rewizyjna ZŚR

 


Skład komisji rewizyjnej od dnia 13 maja 2019r.:

 

Przewodniczący: Leon Chrząszcz  
Wiceprzewodniczący: Jerzy Klose  
Sekretarz: Marcin Żymełka